Integreret bæredygtighed

Vores arbejde inden for bæredygtighed er en integreret del af vores daglige drift og prioritering. Aktiviteterne er således solidt forankret i vores organisationsstruktur og afspejlet på forskellige strukturelle niveauer.

Det overordnede organisatoriske ansvar samt retningen for bæredygtighedsarbejdet ligger hos koncerndirektionen.

Koncernfunktionerne er ansvarlige for de enkelte fokusområder og skal sikre, at vi arbejder for at indfri vores ambitioner og for at opfylde de forpligtelser, vi har over for samfundet, vores kunder og vores medarbejdere.

På lokalt plan implementerer vi specifikke tiltag og forbedringsaktiviteter i de respektive afdelinger og arbejdsgrupper.