Bæredygtighed i værdikæden

Vi er en international producent af plastemballage, og det betyder, at vores aktiviteter har vidtrækkende miljømæssige, sociale og økonomiske påvirkninger. 

Figuren nedenfor viser de vigtigste led i vores værdikæde og de største påvirkninger af vores aktiviteter. 

For at minimere disse påvirkninger har vi for hvert led i kæden defineret en række tiltag og identificeret, hvordan vi skaber værdi og dermed konkurrencefordele for vores kunder. Vi vil fortsat arbejde for at integrere bæredygtighed i vores værdikæde for dermed at minimere påvirkningerne af vores aktiviteter og vores miljømæssige fodaftryk, hvor det er muligt.