Væsentlighedsvurdering

Vores væsentlighedsvurdering afspejler de områder, der påvirker vores virksomheds succes og spiller en vigtig rolle for vores interessenter.

Som følge af vurderingen har vi defineret fem fokusområder, der understøtter Faerchs bæredygtighedsindsats. De fem områder er bæredygtig emballage, fødevaresikkerhed, ansvarlig drift, mennesker & organisation og forretningsetik.

Væsentlighedsvurderingen er et af de strategiske temaer, der er sat på Faerchs dagsorden for bæredygtighed. Som dynamisk virksomhed er det vigtigt for os at sikre, at vi er bevidste om og reagerer på de forandringer i vores eksterne miljø, der kan påvirke vores forretning. Vi overvåger og følger op på vores KPI'er og udviklingen på vej mod bæredygtighed og træffer investeringsbeslutninger, der understøtter bæredygtig vækst i vores forretning.

Vores væsentlighedsvurdering er illustreret nedenfor.