Karriere hos Faerch

Vi ved, at arbejdsmiljøet er afgørende for både vores egen og kundernes oplevelse af Faerch og for vores evne til at nytænke og innovere. Vi ved, at kun ved kontinuerligt at skabe værdi for vores kunder, kan vi forbedre os og skabe gode resultater.

Fælles værdier

Vi efterlever vores værdier, som betyder, at vi, af vores kunder, bliver opfattet som en troværdig og ansvarlig samarbejdspartner. I vores hverdag betyder det, at vores medarbejdere har den indsigt og viden, der gør os i stand til at levere optimale emballageløsninger til fødevareindustrien. Der er altid transparens i kommunikationen og i de mål, der informeres ud og som bidrager til den fortsatte vækst. 

Udvikling

Vi tror på en individuel tilgang til kompetenceudvikling i professionelle teams baseret på gensidig respekt, engagement og ikke mindst ærlighed, der gør, at vi altid siger tingene, som de er. 

Vi tror på, at god trivsel er lig med ansvaret for egne resultater. Vi værdsætter medarbejdere, der har viljen til at udvikle sig. Vi ønsker at give ansvaret til dem, der har kompetencen og lægger stor vægt på intern rekruttering. Det vil altid være samspillet mellem virksomhedens behov og dine ønsker, faglige baggrund og personlige potentiale, som afgør netop din karrierevej i Faerch. 

Vi oplever hele tiden ændringer i de markeder, hvor vi opererer, og opfordrer alle medarbejdere til at bringe nye ideer i spil. Samarbejde på tværs af organisationen vægtes højt, hvilket blandt andet kræver en synlig ledelse, der sætter klare mål, så du ved, hvad der forventes af dig. 

Balance

Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere oplever balance i hverdagen, og at team ånden også fortsætter efter arbejdstid. Vi har derfor en aktiv personaleforening, hvor der er mulighed for sammen at tage i fx teateret, til fodboldkampe eller arrangere en gokartturnering. 

Vi prioriterer sundhed, og det er muligt at deltage i motion sammen med kollegerne f.eks. i Faerch klubber. Trænger kroppen til hjælp efter en lang arbejdsdag, yder vi tilskud til massage og lignende. Vores kokke sørger hver dag for lækre, sunde og varierede måltider, som man kan se frem til. 

Vi tilbyder desuden sundhedsforsikring og pensionsordning.