PRIVATLIVSPOLITIK

For ansøgere til stillinger i Faerch A/S Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Faerch A/S
(efterfølgende også benævnt ”vi”) behandler dine personoplysninger.

 

 

1. DATAANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Faerch A/S
CVR-nr. 1372 3540
Rasmus Færchs Vej 1
7500 Holstebro
[email protected]
+45 99 10 10 10

 

2. BESKRIVELSE AF BEHANDLINGEN

FORMÅL KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER KILDER BEHANDLINGSGRUNDLAG MODTAGERE OPBEVARING

Rekruttering:

Udvælgelse af kandidater med henblik på ansættelse.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:

Lønoplysninger og detaljer om kompensation: Bankdetaljer

Personlige detaljer og kontaktinformation: Navn, køn, nationalitet, fødselsdato, CPR-nummer eller andet nationalt identifikationsnummer, adresse, privat telefonnummer, privat e-mail adresse, kontaktperson ved nødstilfælde, størrelse på arbejdstøj (hvis relevant), billede;

Talent-, rekrutterings- og ansøgningsdetaljer, uddannelse og trænings detaljer: Detaljer indeholdt i ansøgninger og CV, detaljer om tidligere ansættelser og referencer, uddannelseshistorik, professionelle kvalifikationer, sprog og andre kompetencer, resultat fra personligheds- og færdighedstest.

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

a. Direkte fra dig, såsom gennem ansøgningsprocessen;

b. Online kilder f.eks. sociale medier, der er offentligt tilgængelige.

c. Fra tredjeparter, som kan inkludere:

a. Referencer

b. Tidligere medarbej­dere, eller

c. Andre tredjeparter, herunder tidligere arbejdsgive­re samt rekrutte­ringsburea­uer.

Vi behandler dine personoplysninger på følgende behandlingsgrunde:

a.  Artikel 6.1.a (samtykke).

b.  Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i).

c.   Artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af Faerch Group A/S legitime interesse i at kunne udvælge rette kandidater til stillinger i virksomheden).

 • Databeskyttelseslovens § 11 i relation til CPR-nummer.

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Leverandører og forhandlere, herunder
  IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed.
   
 • Koncernforbundne selskaber.
 • Offentlige myndigheder, herunder SKAT, Danmarks Statistik, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Vi vil opbevare personoplysninger så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt.

 • Oplysninger om kandidater, der ikke opnår ansættelse slettes senest 6 måneder efter meddelelse af endeligt afslag, med mindre kandidaten har givet samtykke til længere opbevaring.
   
 • Oplysninger om kandidater, der ansættes i virksomheden overføres til pågældendes personalemappe og opbevares i overensstemmelse med de tidsfrister, der beskrives i vores privatlivspolitik for ansatte.

 

3. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte Head of Group Legal, Thomas Peter Vikkelsø Tranders på e-mail [email protected]

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

 

Sidst opdateret: 24. maj 2018